Kälksportförbundet uteslutet ur Riksidrottsförbundet

Svenska Kälksportförbundet uteslutet ur Riksidrottsförbundet

Motiveringen till beslutet som togs den 26 maj 2019 är att förbundet inte anses nå upp till storlekskriteriet med minst 25 anslutna föreningar

Svenska Kälksportförbundet har bestridit förslaget, med hänvisning till RF:s stadgar, att det föreligger särskilda skäl för medlemskapet trots avvikelse från storlekskriteriet. Detta har dock ogillats av RS och således även av Riksidrottsmötet. Enligt beslutet ska uteslutningen träda i kraft den 1 januari 2021.

Uteslutningen ur Riksidrottsförbundet påverkar inte Kälksportförbundets medlemskap i SISU Idrottsutbildarna, Sveriges Olympiska Kommitté samt våra internationella förbund FIL och IBSF.

Svensk kälksport har för avsikt att fortsatt kunna erbjuda alla som vill möjligheten att idrotta och finna glädjen i kälksporten. Vi har påbörjat en resa med satsningar på nya verksamhetsformer som innebär att fler kan åka kälke i idrottsförening. Det har gett resultat i form av nya föreningar och mängder av nya aktiva. Det engagemang som idag finns inom Svensk kälksport är enormt stort, tack vare våra föreningar och alla medlemmar!

Det finns flera möjliga vägar framåt för Svenska Kälksportsförbundet och alla anslutna föreningar. Styrelsen kommer inom kort att hålla ett möte och ber om att skyndsamt få återkomma med mer information och förslag om en gemensam arbetsordning framåt. I den processen är det av största vikt att hela samlade kälksportsverige deltar.

Alla älskar att åka kälke!

Skribent: Niclas Bentzer

Se mer: http://www.swesliding.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *